​Το ξενοδοχείο Ρογιάτικο ψάχνει waitress

Friday 28th September 2018
Ad Details

Το ξενοδοχείο Ρογιάτικο ψάχνει waitress

Eύθυμου χαρακτήρα με καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Γιώτα Γεωργίου - 22445445. manager@royatikohotel.com.cy