Σέρβιτορους / ες .

Monday 8th January 2018
Ad Details

Ζητούνται 2 βοηθοί κουζίνας και 4 σερβιτόροι. Οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν εκπαίδευσης.

Επίσης ζητείται παιδονόμος για την φύλαξη παιδιών σε παιδότοπο.

Για πληροφορίες στο τηλ.96099707 η αποστολή βιογραφικού στο EMAIL ho.landpark@hotmail.com