Σερβιτόροι

Sunday 30th June 2019

€800.00

Ad Details

Άμεση πρόσληψη

Γνώση αγγλικής και ελληνικης γλώσσας.

Άλλη γλώσσα επιπλέον προσόν

Εξυπηρέτηση πελατών και υπεύθυνος για το πόστο του

Άριστη επικοινωνία