Μεταφράσεις, Δακτυλογραφήσεις

Tuesday 30th January 2018
Ad Details

Απόφοιτος Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου Κύπρου αναλαμβάνει: Μεταφράσεις κειμένων-άρθρων
Διορθώσεις έτοιμων εργασιών
Ετοιμασία Power Point σχετικά με το πεδίο των παιδαγωγικών.

Αναλαμβάνεται επίσης δακτυλογράφηση διαφόρων κειμένων και περιλήψεις άρθρων-βιβλίων-κειμένων ανεξαρτήτως θεματολογίας.