ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ/ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Friday 1st December 2017
Ad Details

Η εταιρεία μας ένεκα της ραγδαίας αύξησης των εργασιών της αναζητά για άμεση πρόσληψη άτομα ικανά ώστε να στελεχώσει το τμήμα του τηλεφωνικού κέντρου.

Απαιτούμενα προσόντα

1. ευχέρια και καθαρότητα του λόγου

2 άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

3 εχεμύθια, ευθυκρισία, ευστροφία,

4 το άτομο να μπορεί να εργαστεί σε ομαδικό περιβάλλον και να υπόκειται σε εκπαίδευση

5 προηγούμενη υπηρεσία σε τηλεφωνικά κέντρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τα ωράρια είναι καθορισμένης διάρκειας.

οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με email στο wecall4u2016@gmail.com ή να καλούν στο τηλέφωνο 77770082