​ΖΗΤΕΙTAI ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Friday 12th October 2018
Ad Details

Ειδικευμένο ή Ανειδίκευτο

αδειούχο ή μη για να εργαστεί σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Συστήματα Ασφαλείας, Κλειστά Κυκλώματα Παρ/θησης Συστήματα Πυρασφάλειας, Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για προσωπική συνέντευξη στο 22 573057. Wave electronics ltd, με έδρα τα Λατσιά, Λευκωσία.

Email: wavesecu@spidernet.com.cy

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.