ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

Monday 4th March 2019
Ad Details

Ο Όμιλος Εταιρειών Α/φοι Ιακώβου ζητά να προσλάβει ειδικευμένους τεχνίτες και εργάτες για έργα σε όλες τις Επαρχίες.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω τηλεφώνου (24-257777 / 841), fax (24-257761) και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης recruitment@iacovougroup.com