ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

Tuesday 29th August 2017

€1,650.00

Ad Details
 • Η εταιρεία μας αναζητεί για άμεση πρόσληψη μηχανοξυλουργό-κατασκευαστή προκατασκευασμένων σπιτιών (σύστημα ξύλινων Πανέλλων).
  Τοποθεσία εργοστασίου: Λάρνακα/Κυπρος.
  Δραστηριοποίηση εταιρείας : σε παγκύπρια βάση με πιθανότητα περιστασιακής αλλαγής χώρου διαμονής.
  Ωράριο εργασίας: 8ωρο σε εβδομαδιαία πενθήμερη βάση.

  Προσφέρονται: Διαμονή, χρονιαία πληρωμένη άδεια και ασφαλιστική κάλυψη.
  Βασικός Μισθός : 1350 ΕΥΡΩ / Συνολικές μικτές απολαβές 1650 ΕΥΡΩ .
  Τηλέφωνο επικοινωνίας (γραφεία) : 00357 7000 2797.
  E-mail : okohausger@cytanet.com.cy