ΤΡΙΦΤΑΔΟΡΟΣ

Friday 22nd December 2017
Ad Details

Ζητείται τριφταδόρος για εργοστάσιο επίπλων στο Δάλι. Καλές απολαβές και πλήρη ωφελήματα. Τηλ.22486632