ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Tuesday 31st July 2018
Ad Details

ΤΟ KIVU SPECIALITY COFFEE LTD στην Λευκωσία αναζητά Τεχνικό συντήρησης Μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τεχνική υποστήριξη, Εγκατάσταση Μηχανών

Επισκευές μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργαστήριο και στα καταστήματα.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, kivuspecialitycoffee@gmail.com.