ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Monday 22nd January 2018

€1,200.00

Ad Details

Μόρφωση: Διπλωματούχος/Πτυχιούχος

Προσόντα:

  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε σπίτια, πολυκατοικίες, πισίνες, αντλιοστάσια
  • Θετική συμπεριφορά

Καθήκοντα:

  • Έλεγχος/επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σπιτιών, πολυκατοικιών, πισίνων, αντλιοστασίων

Ωράριο: 07:00-16:00

Ημέρες εργασίας: 6 (45 ώρες εβδομαδιαίως)

Μισθός: από €1,200 (αναλόγως προσόντων)

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη

Αποστολή βιογραφικού στο info@lmdc.in για διευθέτηση συνέντευξης.