ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Tuesday 9th October 2018
Ad Details

Η εταιρεία Envirosafe Technologies LTD, με έδρα την βιομηχανική Ιδαλίου ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό, για την ενίσχυση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας. Η εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης συστημάτων νερού, καθώς και καθαρισμού & απολύμανσης δεξαμενών νερού σε Παγκύπρια βάση.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Απαιτείται προηγούμενη εργασιακή πείρα σε συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. συστήματα νερού χρήσης, ψύξης, θέρμανσης κ.ά.).
  • Απαραίτητη γνώση Η/Υ (Microsoft office skills κ.ά.)
  • Μέλος ETEK
  • Άριστη γνώση αγγλικής/ελληνικής γλώσσας
  • Πολύ καλές οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
  • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Ικανότητα ευελιξίας και αποδοτικότητας υπό πίεση
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.
  • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και ό