ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Thursday 14th June 2018
Ad Details

Η εταιρεία Cyprometal LTD, εργολάβος μεταλλικών κατασκευών στην βιομηχανική περιοχή Τσερίου στην Λευκωσία, στην Κύπρο, ζητά να εργοδοτήσει άμεσα, υπαλλήλους για εργασία στο εργοστάσιο και το εργοτάξιο για τις ακόλουθες θέσεις:

  • ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με την κατάλληλη άδεια για μεταφορά βαρετού φορτίου
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ για επιδιορθώσεις μηχανημάτων και οχημάτων (πλατφόρμες, forklifts, γερανούς)
  • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΧΑΛΥΒΑ σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών με το κατάλληλο πιστοποιητικό
  • ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ με δυναμικότητας 300 τόνων με την κατάλληλη άδεια γερανοδηγού
  • ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο μεταλλικών κατασκευών
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΠΗΣ μεταλλικών κατασκευών στο εργοστάσιο
  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ μεταλλικών κατασκευών
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ για ανέγερση μεταλλικών κατασκευών σε εργοτάξιο