ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

Tuesday 29th May 2018
Ad Details

H Bioland Energy στη Λάρνακα, που δραστηριοποιείται στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα σε φωτοβολταϊκά πάρκα, λόγω όγκου εργασιών ζητούνται άμεσα:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

Καθήκοντα:

  • Θα εργαστεί ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης σε φ/β πάρκα
  • Θα επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις

Προσόντα:

  • Πείρα τουλάχιστον 3 χρόνια ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης
  • Πιστοποίηση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη από ΗΜΥ

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο: jobs@biolandenergy.com

Να σημειωθεί ότι θα ενημερωθούν μόνο όσοι θα κληθούν στο στάδιο των συνεντεύξεων.