Η εργοληπτική εταιρία Ikodomia ζητά για άμεση πρόσληψη τεχνίτες/βοηθούς τεχνίτες(ανειδίκευτους)

Wednesday 20th February 2019
Ad Details

Ζητούνται για άμεση πρόσληψη

1. Βοηθοί τεχνίτες(ανειδίκευτοι)

2. Τεχνίτες γυψοσανίδας

3. Τεχνίτες ανέγερσης μεταλλικού σκελετού κτηρίων

4. Τεχνίτες εφαρμογής επιχρισμάτων, σπάτουλας

5. Οικοδόμοι

Απαραίτητα προσόντα:

*Γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας

*Ευχάριστος και συνεργάσιμος χαρακτήρας

Καλές απολαβές ανάλογα με την θέση.

Επαγγελματική συμπεριφορά και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία.