ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CNC

Wednesday 29th August 2018
Ad Details

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ AUTOCAD ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΔΑΛΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ tomazou.furniture@cytanet.com.cy.ΤΗΛ 22486632.