ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Thursday 7th June 2018
Ad Details

Ζητείται Βοηθός σε Συνεργείο Αυτοκινήτων στην Λεμεσό για πλήρη απασχόληση.Ωράριο εργασίας 8-1 & 2:30-5:30, μισθός αναλόγως προσόντων. (Απαιτούνται βασικές γνώσεις περί Μηχανολογίας).