ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ

Friday 15th February 2019
Ad Details

Μηχανολογική Εταιρεία ζητά να προσλάβει βοηθό ψυκτικό για εγκαταστάσεις συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το 99 475188 ή 99 756714