ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Friday 8th June 2018
Ad Details

Αφορά μεγάλη Βιομηχανική Μονάδα παραγωγής τροφίμων στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Έγκωμη), και αναζητάμε Απόφοιτο Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας.

Προσόντα: • Κάτοχος τίτλου σπουδών ΤΕΙ – ΙΕΚ –ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ • Προϋπηρεσία επιθυμητή έως 2 έτη – όχι απαραίτητη • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ • Ταχύτητα και ευελιξία • Διάθεση για εκπαίδευση

Η εταιρεία παρέχει ένα πολύ αξιόλογο μισθολογικό πακέτο, εκπαίδευση και πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr υπόψη κας Μασούρη.