Συνεδρίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικης

Sunday 28th October 2018

€30.00

Ad Details

Παρέχονται συνεδρίες μέσω Skype ψυχοθεραπείας για αντιμετώπιση κρίσης πανικού, αγχώδης διαταραχή,πένθος,σχεσιακα προβλήματα,αυτογνωσία

EMail: stellakolonia@gmail.com