​​Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού σχολείου

Monday 22nd October 2018
Ad Details

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού σχολείου από πτυχιούχο δάσκαλο δημοτικής εκπαίδευσης

- Καθημερινή μελέτη και βοήθεια στις κατ' οίκον εργασίες

- Ενισχυτική διδασκαλία και επανάληψη διδακτέας ύλης

- Μελέτη για διαγωνίσματα

- Θερινή προετοιμασία