Ζητείτε γραμματέας

Wednesday 23rd May 2018
Ad Details

Ζητείτε γραμματέας με εμπειρία τουλάχιστο 3 χρόνια σε παρόμοια θέση γραμματέως με Άριστη γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών office. Γνώση Ρωσικών θεωρείτε επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο karakyr88@gmail.com