ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Monday 18th December 2017
Ad Details

Ζητείται κοπέλα για τη θέση της γραμματέα σε εργοληπτική εταιρεία, με πολύ καλές γνώσεις ελληνικών, αγγλικών, Η/Υ (word/excel/internet) και κάτοχος άδειας οδήγησης. Πείρα και γνώσεις λογιστικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Μισθός αναλόγως των προσόντων. Για βιογραφικά σημειώματα στο email: accounting@vmsvasiliou.com.