θέση γραμματέα

Monday 18th December 2017
Ad Details

Το Λέλλος Π. Δημητριάδης Δικηγορικό Γραφείο Δ.Ε.Π.Ε. στη Λευκωσία ζητεί να προσλάβει άμεσα 1 άτομο για την θέση γραμματέα.

Απαραίτητα προσόντα: • Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου ή πανεπιστημίου • Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word,

Excel, Outlook και Internet) • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας • Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση, προσοχή σε

λεπτομέρεια, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων • Ευγένεια και επικοινωνιακή δεξιότητα • Υπευθυνότητα, προθυμία και επαγγελματισμό • Πολύ καλή ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης • Τήρηση / οργάνωση ημερολογίου γραφείου (γνώση του προγράμματος

ΖΥΓΟΣ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια • Πείρα τουλάχιστον 1ος έτους σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Μισθός αναλόγως προσόντων.