ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Friday 5th October 2018
Ad Details

Η εταιρεία Envirosafe Technologies Ltd, με έδρα την βιομηχανική Ιδαλίου, ζητά να προσλάβει γραμματειακό προσωπικό για μερική απασχόληση και δυνατότητα πλήρης απασχόλισης στο μέλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: info@envirosafe.com.cy

Καθήκοντα:

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Συντονισμός τμημάτων
 • Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Ετοιμασία επιστολών/προσφορών
 • Έκδοση και καταχώρηση τιμολογίων
 • Οργάνωση γραφείου
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Απαράιτητα προσόντα:

 • Πολύ καλό χειρισμό της αγγλικής γλώσσας (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office (outlook, excel, word