Γραμματέας - Secretary

Wednesday 18th July 2018
Ad Details

Το Δικηγορικό γραφείο Ρένος Λ. Σχίζας & Συνεργάτες στη Λευκωσία ενδιαφέρεται να προσλάβει γραμματέα, για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια.
  • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.

Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: schizaslawfirm@cytanet.com.cy .