Ζητείτε άτομο για γεωργικές εργασίες

Wednesday 17th January 2018
Ad Details

Ζητείτε άτομο για γεωργικές εργασίες που να μιλά Ελληνικά με γνώση στην καλλιέργεια φθαρτών και γνώση χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων όπως γεωργικός ελκυστήρας, bailer κ.α

Προσφέρετε μισθός αναλόγως προσόντων Αν είναι απαραίτητο προσφέρετε και διαμονή.