ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Friday 3rd August 2018
Ad Details

Η ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και η υψηλού επιπέδου οικιακής εξυπηρέτησης που προσφέρουμε μας βοήθησε να εδραιωθούμε στις καρδιές των Κύπριων καταναλωτών μας.

Στελεχώνουμε ανθρώπους ανεξάρτητος εμπειρίας ή σπουδών όπου θα ενταχθούν και θα εκπαιδευτούν άμεσα .

Τι προσφέρουμε:

• Συνεχή ατομική και ομαδική εκπαίδευση

• Ελκυστικό πακέτο αμοιβών και Extra Bonus

• Φιλικό ευχάριστο περιβάλλον