ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαφημιστής/στρια για πλήρη απασχόληση

Tuesday 5th December 2017
Ad Details

Η εφημερίδα Χρυσές Ευκαιρίες γυρεύει Διαφημιστή/τρια για πλήρη απασχόληση στην Λευκωσία !!

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Marketing ή άλλο συναφή πτυχίο
  2. Άριστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών Γραπτώς και Προφορικώς
  3. Άτομο Επικοινωνιακό με Ευχάριστο Χαρακτήρα

Μισθός αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο email: pjpge@hotmail.com