ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ​ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Wednesday 8th November 2017
Ad Details
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κουζίνες, ερμάρια, πόρτες κ.ά, σε λογικές τιμές. Τηλ.: 99304744.