Οικόπεδο στο Στρόβολο 1087 τ.μ.

Sunday 11th March 2018

€1,000,000.00

Ad Details

Το ακίνητο βρίσκεται σε μια καθαρά οικιστική εριοχή του Στροβόλου όπου ανεγείρονται κατοικίες και διαμερίσματα μέσου και μεγάλου επιπέδου, με υψηλό συντελεστή δόμησης 120%. Γειτνιάζει με καταστήματα, σχολείο, Εκκλησία και άλλες υπηρεσίες/διευκολύνσεις.

Στρόβολος

Ενορία Χρυσελεούσας

Σ.Δ 120%