ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Monday 17th December 2018

€15.00

Ad Details

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΤΣΕΡΙΟΥ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΛΑΤΣΙΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΑΣ. ΤΗΛ 99412666.