ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ.

Thursday 23rd August 2018

€15.00

Ad Details

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΤΣΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.ΤΗΛ 99412666.