ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Saturday 16th September 2017
Ad Details

Πολιτικός Μηχανικός & σχεδιαστής με γνώσεις σχετικών αρχιτεκτονικών προγραμμάτων, αναλαμβάνει 2D και 3D σχεδιασμό αρχιτεκτονικά (κατόψεις,τομές,όψεις, προοπτικά και με χρώματα,σχεδιαστικές λεπτομέρειες),σχεδιασμό τοπογραφικών διαγραμμάτων, αποτυπώσεις υπαρχοντων κτισμάτων καθώς και επιμετρήσεις ποσοτήτων. Υψηλή ποιότητα παραδοτέων, συζητήσιμες τιμές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μέσω τηλ. ή e-mail στα: 6949492902 και chrkala@gmail.com