Ζητούνται έμπειροι συναρμολογητές

Tuesday 7th August 2018
Ad Details

Ζητούνται άτομα ικανά και οργανωτικά, με εμπειρία συναρμολόγησεις κουζινών και επίπλων. * Εμπειρία απαραίτητη.