ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

Wednesday 8th November 2017
Ad Details

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΡΜΙΤΩΝ

ATOM EXTERMINATORS LTD

PEST CONTROL Παγκύπρια

(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ. 03)

ΤΗΛ. 77777890, 99637193 Τερμίτες, Σαράκι του Ξύλου, Κατσαρίδες, Νυφίτσες, Ψύλλοι, Μυρμήγκια, Περιστέρια κ.λ.π.

Ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες

sales@atomexterminators.com

www.atomexterminators.com