ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Thursday 1st January 1970

€15.00

Ad Details

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΤΣΕΡΙΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 99412666.