ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Friday 22nd December 2017
Ad Details

Η εταιρεία Nicolaou & Konnides LLC ζητεί Πολιτικό Μηχανικό, ή/και Επιμετρητή Ποσοτήτων

  • πανεπιστημιακό δίπλωμα πολιτικού μηχανικού ή/και επιμετρητή ποσοτήτων
  • εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ
  • πείρα εργοταξίου/ οικοδομικών έργων τουλάχιστο 3 χρόνια
  • γνώση οικοδομικών συμβολαίων
  • ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • άδεια οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλ. Διεύθυνση: nk@nkgroup.com.cy