Δακτυλογραφηση κειμενων

Monday 4th December 2017

€10.00

Ad Details

Δακτυλογραφουνται κείμενα, εργασίες φοιτητών, επιστολές και οτιδήποτε αλλά έγραφα.

Επίσης γίνονται μεταφράσεις από Αγγλικά και Γαλλικά στην Ελληνική γλώσσα.

Η τιμή αφορά κάθε σελίδα.