ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Wednesday 7th November 2018
Ad Details

Ο Όμιλος εταιρειών Amsteso Electric Ltd, εισαγωγείς και διανομείς οικιακών συσκευών, ειδών τεχνολογίας και επίπλου ζητεί για άμεση πρόσληψη Βοηθό Αποθήκης και Διανομής.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παραλαβή και οργάνωση εμπορευμάτων.
 • Προετοιμασία παραγγελιών.
 • Εκτέλεση χρεών διανομέα.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Φορτηγού.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Οργάνωση και διαχείριση πολλαπλών εργασιών / ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Άτομα με εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση, θα προτιμηθούν.