Εργαλεία αργυροχρυσοχοΐας/Jewellery tools

Thursday 4th July 2019
Ad Details

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε προς πώληση τα πιο κάτω εργαλεία για αργυροχρυσοχοΐα:

Please get in contact with us if you have any of the below jewellery tools for sale:

-Πλυντήριο υπερήχων/Ultrasonic cleaner

-Ατμοκαθαριστής/Steam cleaner

-Φλόγιστρο οξυγόνου πάγκου/Oxygen bench torch

-Πάγκο λούστρου με μοτέρ/Vacuum polish machine

-Πάγκος εργασίας/Desk bench

-Τραφίλες/Drawplates

-Έλαστρο/Rolling mill

-Μοτεράκι/Drilling motor

-Επιμετάλλωσης μονάδα/Jewellery gold plating machine