ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΡΑΠΤΡΙΕΣ/ΚΟΠΤΡΙΕΣ

Friday 19th July 2019
Ad Details

Ζητούνται πεπειραμένες ράπτριες/κόπτριες γυναικείας ένδυσης στην Λευκωσία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22420968