​Ζητούνται Ράπτριες για Ατελιέ Νυμφικών στη Λευκωσία.

Friday 28th September 2018
Ad Details

Ζητούνται Ράπτριες για Ατελιέ Νυμφικών στη Λευκωσία.

Προηγούμενη πείρα απαραίτητη.

Τηλ.: 22764764.