ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Photos Photiades Distributors Ltd

Friday 8th June 2018
Ad Details

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

Περιγραφή Θέσης • Προετοιμασία προϊόντων για διανομή • Φόρτωση, εκφόρτωση και έλεγχος προϊόντων • Παράδοση εμπορευμάτων βάσει των παραγγελιών

Προσόντα • Επαγγελματική άδεια φορτηγού αυτοκινήτου κατηγορίας Φ • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση • Γνώση Ελληνικής γλώσσας

• Μέσω φαξ: 22585909 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@photiadesgroup.com

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, δεν θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.