ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/RECEPTIONIST WANTED

Wednesday 16th January 2019
Ad Details

Ζητείται υπάλληλος υποδοχής. Να γνωρίζει ελληνικά αγγλικά, ρωσσικά και προηγούμενη πείρα στον τομέα θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. Η γνώση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, η γνώση του συστήματος Theova είναι πλεονέκτημα.

Άμεση πρόσληψη.

Hotel Receptionist needed. To know greek and english. Russian language will be considered a plus. Previous experience would be considered as extra asset. Knowledge of computers is a must, Theova system knowledge a plus.

Immidiate Hire.