Ζητείται Συγκολλητής

Thursday 20th June 2019

€1,200.00

Ad Details

Καθήκοντα:

 • Σωστή μέτρηση, σχεδιασμός πλάνου και διαδικασιών
 • Προετοιμασία υλικών για συγκόλληση
 • Έλεγχος και δοκιμή για τυχόν ατέλειες

Προσόντα:

 • Γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Προηγούμενη πείρα
 • Γνώση στην χρήση εργαλείων
 • Ικανότητα αντίληψης και υλοποίησης σχεδίων
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Θετική συμπεριφορά, εργατικότητα και πνεύμα ομαδικότητας
 • Άδεια οδήγησης


 • Ωράριο: 06:30-15:30
 • Ημέρες εργασίας: 6 (45 ώρες εβδομαδιαίως)
 • Άδεια Ανάπαυσης: 25
 • Μισθός: από €1,200
 • Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη