Ζητείται Προσωπικό

Tuesday 30th January 2018
Ad Details
  1. Εταιρεία με έδρα το ΔΑΛΙ ζητά κοπέλες για αποθήκη τιμολόγιση και διανομή καλλυντικών κ.α
  2. Πλήρη ή μερική απασχόληση

Πληροφορίες Χρίστος τηλ. 99622192