Ζητείται Οδηγός και Κρεοπώλης ή Βοηθός Κρεοπώλη

Thursday 7th December 2017
Ad Details

Η εταιρεία Γ&Α Μαραθοβουνιώτης ζητά προσωπικό για τις ακόλουθες θέσεις:


1) Οδηγός με απαιτούμενα προσόντα:

Ηλικία από 25 - 45 ετών, κάτοχος άδειας Φορτηγού καθώς και κάτοχος επαγγελματικής άδειας

2) Κρεοπώλης: απαιτείται προηγούμενη πείρα η Βοηθός Κρεοπώλη χωρίς απαραίτητη πείρα, με καλή διαγωγή.

Πληροφορίες στο Τηλέφωνο: 7000 4500