Ζητείται Μπογιατζής

Thursday 20th June 2019

€1,200.00

Ad Details

Καθήκοντα:

Μπογιάτισμα, σπατουλάρισμα, επιχρίσεις.


Προσόντα:

  • Γνώση Ελληνικής γλώσσας
  • Προηγούμενη πείρα
  • Θετική συμπεριφορά, εργατικότητα και πνεύμα ομαδικότητας
  • Άδεια οδήγησης


  • Ωράριο: 06:30-15:30
  • Ημέρες εργασίας: 6 (45 ώρες εβδομαδιαίως)
  • Άδεια Ανάπαυσης: 25
  • Μισθός: από €1,200
  • Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη