ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Tuesday 2nd October 2018
Ad Details

Η Εταιρεία ICELINE (CYPRUS) LTD με έδρα την Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για την θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ για το κεντρικό εργοστάσιο στην περιοχή Λατσιά .

Κύρια καθήκοντα

  • Συντονισμός, επίβλεψη και έλεγχος των εργασιών του εργοστασίου και της αποθήκης.
  • Συντονισμός και έλεγχος εφαρμογής των περί των τροφίμων διαδικασιών.
  • Αναβάθμιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολών με εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα διαδικασιών αποθήκης και θέματα που αφορούν διαδικασίες τροφίμων ή σε άλλο σχετικό θέμα.

Επικοινωνία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση :